Procuri

  • procuri generale;
  • procuri de conservare si/sau administrare;
  • procuri speciale privind ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile,
  • PROCURI DE REPREZENTARE la succesiuni
  • procuri de reprezentare in instanta = procuri judiciare,
  • procuri de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole / SNC / PFA / IMM si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole.

ACTE NECESARE:

  • Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
  • Alte acte necesare(ex. acte de proprietate), dupa specificul solicitarii Dvs