Data Certa

IX. ACTE NECESARE PENTRU DAREA DE DATA CERTA UNOR INSCRISURI

  • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul).
  • Actul original NESEMNAT in cate exemplare il solicitati, plus uul pentru arhiva biroului notarial.