Imprumut Garantat cu Ipoteca

II. ACTE NECESARE PENTRU REDACTAREA SI AUTENTIFICAREA CONTRACTULUI DE VANZARE CU GARANTIE IMOBILIARA SAU IMPRUMUT CU GARANTIE IMOBILIARA = CONTRACTULUI DE IPOTECA

Se vor prezenta urmatoarele documente:

1. ACTE DE PROPRIETATE
(prezentate in original)
2. DOCUMENTATIA CADASTRALA (PLANURILE) avizata de ONCGC
3. DOVADA PUBLICITATII IMOBILIARE= incheierea de întabulare
4. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
5. ADEVERINTA DE ROL AGRICOL
6. ADEVERINTA doveditoare a platii datoriilor la întretinere, obtinuta de la Asociatia de Locatari  semnata de Presedinte si Administrator (pentru apartamente) sau facturile si chitantele doveditoare a platilor pentru furnizorii de utilitati.
7. ultima factura de consum al energiei electrice si dovada achitarii acesteia.
8. ACTE DE IDENTITATE ALE PARTILOR = buletine sau carti de identitate.
9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de divort cu mentiunea “definitiva si irevocabila”.
10.CERTIFICAT DE URBANISM la solicitarea cumparatorului, sau pentru acte de dezmembrare.

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA PENTRU AUTENTIFICARE
este obtinut de catre BIROUL NOTARIAL in baza cererii depusa la sediul sau de catre proprietar sau imputernicitii acestuia. Acesta este valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Ag Nat de Cadastru si Publicitate Imob – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imob – Biroul de Carte Funciara competent.

11. Contractul de credit semnat cu banca
12. Procuri, delegatii pentru reprezentantii bancii/creditor/garantului

Pentru detalii a se vedea “ACTE NECESARE PENTRU REDACTAREA si AUTENTIFICAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE AL UNUI IMOBIL” .