Darea de data certa

  • Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte.
  • Notarul public intocmeste o incheiere in care arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru darea de data certa si va indica data (anul, luna, ziua) si ora, daca i se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul.
  • Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:
  1. faptul ca o persoana se afla in viata;
  2. faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
  3. faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.

ACTE NECESARE pentru Darea de data certa unor inscrisuri

  • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul).
  • Actul original NESEMNAT in cate exemplare il solicitati, plus unul pentru arhiva biroului notarial.