Testament

IV. ACTE NECESARE PENTRU REDACTAREA SI AUTENTIFICAREA UNUI TESTAMENT

  1. Actul de identitate al testatorului – persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
  2. Actul de identitate al legatarului – persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
  3. Actul (actele) de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament