Copii Legalizate

VI. ACTE NECESARE PENTRU LEGALIZARI DE COPII ALE UNOR INSCRISURI

  • Exemplarul original pentru care se solicita copia legalizata.
  • Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)