Societati Comerciale

XI. ACTE NECESARE PENTRU CAZUL IN CARE PARTE IN ACTUL AUTENTIC ESTE O SOCIETATE COMERCIALA

  • Certificat DE ATESTARE FISCALA (eliberat de Administratia Financiara sau Primarie
  • Certificat CONSTATATOR eliberat de Camera de Comert si Industrie
  • Acte societate : certificat de inmatriculare, act constitutiv, ultimul act aditional de modificare a societatii (daca exista)
  • Acte  de identitate asociati
  • in cazul in care obiectul actului este un bun mobil se va prezenta un certificat eliberat de Camera de Comert si industrie dupa verificarea arhivei electronice de garantii mobiliare daca nu este gajat