Taxe si onorarii

TIP ACT

ONO

AUTENTIFICARE fara TVA

Taxa pt. exemplare in plus NR DE EXE ELIB ONO min cu TVA ALTE TAXETaxe privind intabulari, extrase TOTAL TAXEcu TVA ACTE NECESARE
PROCURA RIDICARE PENSIE 30 10 1 37,2 37,2 ACTE ID SI TALON PENSIE SAU CONT
Consultatii (calcul taxe) 50 62 62 Se prezinta acte
Consultatii scrise 200 248 248 Se prezinta acte
PROCURA VANZARE /CUMPARARE IMOBIL/ VANZARE AUTO/ SUCCESIUNE 90 20 1 111,6 INSCRIERE in Registrul special 10+TVA 124 ACTE ID SI ACTE PROPRIETATE IMOBIL IN ORIGINAL
CERT DECES + nastere
PROCURA JUDICIARA 30 10 1 49,6 37,2 ACTE IDENTITATE SI CITATIE
PROCURA REPREZENTARE AUTORITATI 30 10 1 49,6 37,2 ACTE IDENTITATE, ORICE ALT ACT DOVEDITOR IN FUNCTIE DE SOLICITARE
DECLARATIE ACORD PLECARE MINOR DIN TARA 15 5 1 24,8 18,6 ACTE ID, ACTE DE STARE CIVILA OBLIGATORIU (CERT NASTERE MINOR SI ACT IDENTIT
DECLARATII DIVERSE 15 5 1 24,8 INSCRIERE 12,4Dec pt. succesiuni 18,6 ACTE IDENTITATE
DECLARATII PENTRU DOBANDIREA UNUI AJUTOR SOCIAL 8 5 1 9,92 9,92 ACTE IDENTITATE
ACTE STARE CIVILA
TESTAMENT 80 20 1 111,6 INSCRIERE 12,4 111,6 ACTE IDENTITATE + ACTE PROPRIETATE
DECLARATIE REVOCARE TESTAMENT 30 5 1 37,2 INSCRIERE 12,4 37,2 ACTE IDENTITATE
TESTAMENT
DECLARATIE PRIMIRE REST PRET 100 20 2 124 20 extras60lei OCPI 204 ACT ID / ACT DIN CARE REZULTA REST PRET/ INCHEIERE INTABULARE
LEGALIZARE SEMNATURA 50 5 1 62 62 ACTE IDENTITATE
LEGALIZARE TRADUCERE 30 5 1 37,2 37,2 ACTE IDENTITATE
DARE DATA CERTA 50 5 1 62 62 ACTE IDENTITATE, ALTE ACTE DUPA CAZ
CERTIFICARE FAPTE 50 5 1 62 62 ACTE IDENTITATE
ACTE PROPR
ALTE ACTE neevaluabile 100 20 1 124 124 ACTE IDENTITATE
Acte evaluabile (imprumut) 0,25 % 20 2 124 MINIM 100 124
ANTECONTRACTE – FARA SUMA 150 20 2 186 60 OCPI40 extras 286 ACTE IDENTITATE
ANTECONTRACTE CU AVANS 1% min150 20 2 186 40 extras60 notare 286 ACTE IDENTITATE
COMODAT 150 20 2 186 40 extras60 notare 286 ACTE IDENTITATE, ACTE MASINA
ACTE DEZLIPIRE
dezmembrare
300+ 75 /lot 20 2 20 40 extras* loturi + 60 intab 718(dezm in doua loturi) ACTE IDENTITATE
ACTE PROPRIETATE
DOSAR CADASTRAL
ACTE ALIPIRE 300+ 75/lot rezultat 20 2 20 40 extras + 60* loturi 605(un lot rezultat din alipirea doua loturi) ACTE IDENTITATE
ACTE PROPRIETATE
DOSAR CADASTRAL
Acte NOVATIE… Cesiune Creanta, remitere de datorie 0,3 % 20 2 186 MINIM 150 186
Acte donatie/partaj loc veci 1% 20 2 186 MINIM 150 186
Ctr inchiriere 0,3% 20 2 124 MINIM 100 124

Taxe Carte funciara

 • 0,15 % DIN VALOAREA IMOBILULUI pentru intabularea acestuia
 • 40 lei extrasul de Autentificare
 • 20 lei extrasul de informare
 • 60 lei orice notare in cartea funciara

Impozitul pe transferul de proprietate 3 % sau 2 %

Se calculeaza dupa caz la pretul declarat sau la valoarea de expertiza si se achita la autentificarea actului de vanzare cumparare

 

CE SUNT SI CE REPREZINTA taxele si onorariul:

La vanzari – IMPOZITUL pe transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal CARE ESTE :

DE 2 % daca imobilul se instraineaz intr-un termen mai mare de 3 ani de la data dobandirii

DE 3 % daca imobilul se instraineaz intr-un termen mai mic de 3 ani de la data dobandirii

La succesiuni IMPOZITUL pe transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal CARE ESTE :

DE 1 % (din masa succesorala ) daca succesiunea NU s-a dezbatut in termen de 2 ani de la data decesului

ESTE UN IMPOZIT PE TRANSFERUL DE PROPRIETATE, DIFERIT DE IMPOZITUL PE CARE IL PLATITI PENTRU IMOBIL, CARE SE FACE VENIT LA BUGETUL DE STAT SI SE VIREAZA DE CATRE BIROUL NOTARIAL IN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA STATULUI

 

ONORARIUL NOTARULUI

reprezinta suma minimala stabilita de Ministerul Justitiei pentru operatiunea efectuata din care notarul plateste :

 • 24 % – Taxa pe Valoarea Adaugata, aferenta onorariului
 • 16 % – impozit,
 • 18 % salarii angajatilor, taxele aferente salariilor la stat,
 • 15 % cheltuielile cu tehnica de calcul (aparatura, calculatoare, consumabile- toner, cerneala, hartie),
 • 7% cheltuielile cu spatiul unde isi desfasoara activitatea – intretinere, chirie.
 • cota de 6,5 % pentru Asigurarile de Sanatate
 • cota de 5 % reprezentand contributie profesionala
 • asigurari profesionale
 • asigurari de bunuri
 • comisioane bancare pentru a vira taxele colectate pentru bugetul de stat si bugetele locale……….
 • iata ce reprezinta sumele pe care dumneavoastra le achitati notarului public